MedikalMrkt.com - Türkiye'nin Medikal Marketi!

OZON VE ÖZELLİKLERİ

OZON VE ÖZELLİKLERİ

  • 13.08.2020 11:29
  • 1014

Ozonla yapılan çeşitli çalışmalar ve deneyler sonucunda, ozonun güçlü bir oksitleyici olması nedeniyle suda ve havada koku giderici, mikrop kırıcı, ortamı kirleten pek çok organik molekülün yok edicisi olarak kullanılabileceği anlaşılmış ve kabul görmüştür.

Ozon, ortamdaki hava kirliliğini ve kötü kokuları yok eder. Ozon yaşama ve çalışma alanlarındaki tozları çökertir, çevredeki mikropları öldürür. Çok etkili bir dezenfektandır. Bu sayede sağlıklı bir ortam yaratır, insanlara ferahlık ve zindelik hissi verir. Daha iyi düşünmenizi ve işinizdeki konsantrasyonunuzun devamlılığını sağlar.Ozonun en önemli özelliği, çok etkili bir dezenfektan olmasına karşılık tamamen doğal olmasıdır. Ozon hiç bir kalıntı bırakmaz, kimyasal bir bileşen değildir. Doğanın doğal döngüsünün bir ürünü olan ozon bu özelliği sayesinde bir çok yan etkisi bulunan diğer dezenfektanlardan hem çok daha sağlıklı hem de çok daha ucuza mal edilebilir, ekonomik bir çözümdür.

Bu özellikleriyle ozon, bir çok sektör için büyük önem taşır.

Ozon Gazının Diğer Dezenfektanlara Göre Avantajları

Ozon, oksidasyon gücü çok yüksek olan bir gaz ve bilinen en kuvvetli dezenfektandır.
Yüksek oksidasyon kuvveti, ozonun bakterilerin tahribatında tam etkin bir rol oynamasına sebep olur.
Ozon gazının dezenfeksiyon etkisi, aynı şartlar altında klorunkinden 3125 defa daha fazladır. Spor, kist ve virüslere karşı klordan daha etkilidir.
Ayrıca ozon, havada bulunan oksijenin parçalanması yoluyla elde edildiği için kararsız yapısı nedeniyle dezenfeksiyon görevini tamamladıktan sonra daima hammaddesi olan oksijene dönüşür. Ozon gazının dezenfeksiyon sonrasında artık ve kalıntı bırakmayan tek dezenfektan oluşu, özellikle gıda sanayiinde kullanımını, diğer dezenfektanlara göre avantajlı kılmaktadır.

Ozonun Teknik Özellikleri

Ozon, yüksek oksidasyon gücü ile diğer dezenfektanlara göre çok üstündür. Hipoklorik asit'ten ( hocl ) 25 kat , hipoklorit'ten ( ocl ) 2500 kat , kloromin'den ( nh2cl ) 5000 kat daha etkili olmasına karşın, onlar gibi atık ve zararlı maddeler ortaya çıkarmaz.

Ozon , kısa bir süre sonra sonra tekrar oksijene dönüştüğü için doğaldır ve yan etkisi yoktur.

Havadaki O2 molekülü, yüksek enerji ile 2 adet oksijen atomuna parçalandıktan sonra, bir diğer O2 molekülü ile tepkimeye girerek kararsız bir molekül oluşur. Bu yeni molekül ozon'dur. Bu kararsız yapısı ona üstün bir oksidasyon gücü verir. Kararsız yapısı sebebiyle ortamdaki bakteri, virüs, mantar, küf gibi istenmeyen organikleri yok ederken, demir, mangan, klor,nitrit vb. maddeleri de oksitleyerek ortamdan uzaklaştırır.

En Yeni Ürünler